Het recept om de crisis te overwinnen

Een van de meest ingrijpende maatregelen in het Kunduz-akkoord is de hervorming van het ontslagrecht. Het wordt makkelijker om mensen via de kantonrechter te ontslaan maar de prijs is hoog: werkgevers moeten de eerste 6 maanden WW voor hun rekening nemen. Om te...