Met een TMA drijfveer analyse meten we het voorkeursgedrag. Dat is niet het gedrag dat mensen altijd (kunnen) laten zien. Het voorkeursgedrag is namelijk niet altijd het succesgedrag in de relatie of op het werk. Onder prettige (relaxte) omstandigheden zijn mensen dan ook best vaak in staat om gedrag te laten zien dat afwijkt van hun voorkeursgedrag. Daarom is het heel moeilijk om puur vanuit observatie iets te zeggen over iemands voorkeursgedrag. Onder stress verandert dat. Mensen zijn dan eigenlijk nauwelijks meer in staat om een rol te spelen. Onder stress reageren mensen primair en volgens hun voorkeursgedrag.

Er zijn dus 2 manieren om achter het voorkeursgedrag te komen:

  • door er op ipsatieve (indirect/ geforceerde) wijze naar te vragen (bijvoorbeeld met een drijfveer analyse gebaseerd op de door Henry Murray ontwikkelde theory of drives): de TMA methode
  • door mensen in een stress situatie te brengen. Misbruik van macht is een aardige manier om mensen in een stress situatie te manoeuvreren. In het televisieprogramma Over de kop is dit heel mooi (en humoristisch) in beeld gebracht. Een filmpje over machtsmisbruik dat mensen onder stress brengt en hoe verschillend mensen daarop reageren. Klik hier en ff naar 14:00 voor het filmpje.