Chris Verhoef is een man die grote woorden niet schuwt en zegt waar het op staat. Hij krijgt daardoor veel publiciteit over IT, ook in de reguliere media. Grote ict-projecten bij de overheid vliegen steevast uit de bocht, niemand weet hoe groot de verspilling precies is.De bedrijfsvoering moet bij de overheid op de schop en centraal inkopen van ict voor alle gemeenten ineens is geen zonde stelt Chris in het bijgevoegde interview.

“Bij de overheid blijken de risico’s twee keer zo groot als in de private sector. De overheid keurt investeringen goed die er bij bedrijven van zijn leven lang niet doorheen komen. De projecten waar het nu fout gaat, zijn steevast te groot. Ze worden als geheel aanbesteed. Bedrijven knippen grote projecten op. Verstandig.”

Hee.. Verhoef pleit voor centralisatie en miniaturisatie. Dat is interessant, centralisatie leidt namelijk altijd tot schaalvergroting. Anders boek je geen efficiency winst en heeft de centralisatie geen nut. Dat wordt een leuk uitdaging voor de RijksCIO.

“….Een molensteen blijkt volgens hoogleraar Chris Verhoef, het Europese aanbestedingsrecht. Volgens de gunningscriteria moet bij een inschrijving op een ict-project door bedrijven de opdracht naar degene met de laagste prijs of met de economisch gunstigste inschrijving. „Deelnemende bedrijven moeten kwaliteit aantonen. Maar met de boterzachte criteria kletst elk slim bedrijf zich daar doorheen. Dan volgt een selectie op prijs. Dat leidt altijd tot de partij die de opdracht financieel het hardst nodig heeft. Niet de beste. Terwijl elke huisvrouw voorbij loopt aan wat de vorige keer een slecht product was. Nee, overheden moeten dan naar dat slechte bedrijf terug, vanwege die lage prijs.”

Hier ben ik het helemaal mee eens. Dat schreef ik al eerder