TMA Methode

TMA® Methode is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. TMA® Methode, uitgegeven door EhrmVision, is er op gericht op concrete wijze het beste uit mensen te halen.

TMA Methode gaat over de sturingsinstrumenten die de organisatie kan inzetten om de resultaten (performance) zo goed mogelijk te krijgen:

  • de selectie van de juiste medewerkers
  • de ontwikkeling van de medewerkers
  • de samenwerking tussen de medewerkers

TMA® methode is gebouwd op de missie om psychologische kennis toegankelijker en bruikbaarder te maken vanuit de visie dat de gedragsvoorkeuren en -stijlen van mensen zeer bepalend zijn voor het succes in de werkomgeving. De ontwikkeling ervan heeft meer dan 10 jaar gevergd.

Inmiddels genereren consultants en klanten met behulp van het expert systeem achter de TMA® methode op jaarbasis 250.000 unieke rapportages. Dat aantal groeit momenteel op jaarbasis met 30%. Het leeuwendeel daarvan heeft betrekking op de Nederlandse markt. De laatste jaren begint de TMA® methode ook aan te slaan in het buitenland.

Als certified delivery partner levert en implementeert PRiMAN de TMA methode.

tma methode

Neem contact met ons op voor meer informatie, een gratis (online) demo, een afspraak of om een vraag te stellen. Wij zitten voor u klaar!

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.