Talentweken bij Oogst van start!

Talentweken kick-off bij Oogst! Alle leden van het team maakte een TMA vragenlijst en de komende tijd staat volledig in het teken van het in beeld brengen van ieders drijfveren en talenten. Momenteel worden er iedere dag persoonlijke gesprekken gevoerd om ieders drijfveren en talenten in beeld te brengen. Daarna wordt er gekeken hoe iedereen zich het allerbest kan ontwikkelen. Mede-oprichter Philip Spaas heeft dankzij de talentenanalyses vele nieuwe inzichten gekregen en vindt het waanzinnig om dit traject nu met het hele team door te gaan. Hij merkt dat iedereen enthousiast is en de werknemers onderling met elkaar het gesprek aan gaan om elkaar beter te leren kennen.

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *