Performance Management

Performance management is gericht op het realiseren van een structurele verbetering van de prestaties van de medewerkers of het team. Ons doel is de talent performance van een organisatie te verhogen.

Wij helpen bedrijven om meer rendement uit het aanwezige talent potentieel te halen. We doen dat door scherper te sturen op gedrag wat nodig is en gedrag wat iemand wil laten zien. Door dit beter op elkaar aan te laten sluiten stijgt de intrinsieke motivatie van de medewerkers en daarmee de productiviteit en verbetert uiteindelijk de winstgevendheid.

Performance Cyclus

De HR cyclus (functioneren, beoordelen, ontwikkelen) is een goed aangrijpingspunt om performance management te implementeren. Het doel van een implementatie is om de HR cyclus een performance cyclus te maken.

performance cyclus

Het inrichten een performance cyclus op basis van onze talent performance instrumenten kan de arbeidsproductiviteit boosten met zeker 10% (3,4%/jaar). Effecten die wij zien:

  • daling verloop;
  • reductie verzuim;
  • verbetering samenwerking;
  • betere doorstroming;
  • hogere mobiliteit;
  • verhoging productie;
  • verhoging klant tevredenheid;
  • verbetering medewerkers tevredenheid;
  • verbetering resultaten.

Implementatie

PRIMAN certified TMA Delivery PartnerDe online TMA Methode is effectief instrument om de performance cyclus te faciliteren. PRiMAN is specialist in dergelijke implementatie en als certified delivery partner volledig geaccrediteerd om klanten te adviseren en te ondersteunen bij implementatie van de methodiek. Onze dienstverlening is opgebouwd rondom een Service Level Agreement op basis waarvan wij aanvullende training, advisering, coaching en consulting diensten verlenen. Onze inzet is primair gericht op kennisoverdracht (en niet op interim management of kennisontwikkeling). Daartoe zijn al onze adviseurs en talent partners opgeleid en gecertificeerd. Bovendien werken ze ook allemaal volgens een gedragscode.

White paper

Onze ervaringen met implementatie trajecten brachten we samen in een white paper. Het white paper is gratis te downloaden.

white paper talent performance management

Neem contact met ons op voor meer informatie, een gratis (online) demo, een afspraak of om een vraag te stellen. 

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.