Loopbaan traject

Een loopbaan traject is gericht op persoonlijke ontwikkelen in een richting die wenselijk is vanuit de organisatie en aansluit bij je talenten.    

Het gaat er daarbij om die competenties te ontwikkelen waar iemand aanleg voor heeft.  Je bent dan intrinsiek gemotiveerd en zal je de benodigde kennis, vaardigheden en ervaringen snel eigen kunnen maken. Voor competenties waar je weinig aanleg voor hebt maar die wel nodig zijn voor de functie is het soms mogelijk collega’s in te zetten en anders is coaching een mogelijkheid.

Voor een loopbaan traject zetten wij zowel een talentenscan als een performance review in.  Dat geeft een volledig beeld zowel over je aanleg als je daadwerkelijke performance en is de basis voor de berekening van je Talent Performance Indicator (TPI).

Het loopbaan traject heeft als doel om die maatregelen in kaart te brengen waarmee je je TPI kunt verhogen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden (bijv: functie aanpassing, training/opleiding, coaching & mentoren) die in een persoonlijk ontwikkel actieplan (POAP) vastgelegd worden.

8 redenen om te kiezen voor een ontwikkel assessment!

Wij analyseren de persoonlijkheid van uw medewerker op 22 drijfveren, 44 talenten en 45 competenties.

Wij doen een performance review op de voor de functie benodigde competenties en berekenen de talent performance van de medewerker.

Wij begeleiden uw medewerker bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkel actieplan en houden daarbij ook de direct leidinggevende of opdrachtgever in de loop.

Wij voorzien opdrachtgever van een handzaam talenten en competentie paspoort en van concrete adviezen om de Talent Performance Indicator van de medewerker te verhogen.

De medewerker krijgt een uitgebreide persoonlijke rapportage over de leidinggevende talenten, organisatorische talenten, beïnvloedende talenten en sociale talenten. De emotionele balans en de effectieve leer-, communicatie- en managementstijl worden hierin ook beschreven.

Een loopbaan traject verdient zich terug door een effectieve besteding van het opleidingsbudget en -tijd.

Al onze consultants zijn gecertificeerd als expert in de TMA methode en werken volgens een duidelijke gedragscode.

98%  van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden met resultaat.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie, 

een prijsopgave of een kennismakingsafspraak!

 

goudvis ontwikkelingRücksichtsloos vasthouden aan de ontwikkeling van competenties waar iemand geen aanleg voor heeft, leidt zelden tot resultaat. Verstandiger en vaak ook effectiever is het om te zoeken naar mogelijkheden om de medewerker hierop te ontlasten.

 Enkele van onze klanten

klanten performance management priman

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.