Interim en Advies

Volgens onderzoek van Gallup is slechts 9% van de werknemers bij grote organisaties betrokken. 80% is niet betrokken en 11% zelfs ‘actief niet betrokken’. Afgehaakt dus en een rotte appel in de kist.

Maar 20% van de medewerkers geeft aan dat zij dagelijks gebruik maken van hun sterke punten. 80% van het menselijk potentieel wordt dus niet optimaal benut in organisaties.

Wij geloven dat dat beter kan. Veel beter!

Presteren vanuit je persoonlijkheid

Traditioneel gaat het bij managen om standaardisatie, planning en controle. Dat ging goed zolang kennis en kapitaal de dominante productiefactoren waren. Nu zijn dat talent, drijfveren en intellect, kortom je persoonlijkheid. Om hier rendement uit te halen vergt een nieuwe management stijl en andere processen voor selectie, beoordeling en ontwikkeling.

Know why, how & what

Onze adviseurs en talent partners hebben veel ervaring met de inrichting van nieuwe management stijlen, veranderen van bedrijfscultuur en inrichting van ondersteunende processen.

Wij zijn geen rapporten schrijvers maar geloven in participerende hands on aanpak. Het gaat erom dat we het potentieel op de werkvloer ontsluiten. Onze rol is dus veelal faciliterend en proces gericht.

Maar wel met een duidelijk doel. Het punt op de horizon waar iedereen heen wil.

Onze adviseurs en talent partners geven trainingen, organiseren workshops, geven een presentatie, coachen en begeleiden management en medewerkers bij de implementatie van nieuwe processen en mechanismes.

Wij leunen daarbij sterk op een verfijnde en bewezen online methodiek om de drijfveren van mensen in kaart te brengen en hun gedrag op de werkvloer te analyseren. De methodiek helpt ons om efficient en kosteneffectief te opereren maar is nooit meer dan een hulpmiddel. Het doel staat altijd voorop!

visie priman

Een persoonlijke doelstelling die onze adviseurs en partners altijd hebben is die van kennisoverdracht. Zodat we onszelf uiteindelijk overbodig maken. Daar krijgen wij energie van!

Onze resultaten, uw succes!

Thema’s waar wij op worden ingezet:

  • Duurzame inzetbaarheid,
  • Talent management,
  • Reorganisaties
  • Search & selectie
  • Outsourcing
  • Cultuur verandering

Resultaten waar wij voor staan:

  • Meer proactiviteit. Medewerkers gaan zich verantwoordelijker en/of ondernemender opstellen omdat ze meer regelvrijheid ervaren als ze vanuit hun persoonlijkheid mogen werken.
  • Competentere medewerkers. Mensen die zich vanuit hun drijfveren mogen ontwikkelen krijgen ‘kennishonger’. Hierdoor zal het innovatievermogen groeien en ook de kwaliteit van de productie toenemen.
  • Meer transparantie. De talenten van de medewerkers worden zichtbaar, de verwachtingen worden concreet en de resultaten zijn meetbaar.

Meer lezen

Klantcase: Talent management bij Mangrove

Onderzoek: Productiviteitsstijging van 3,4% / jaar

Blog: Voor feedback is niemand te goed, zelfs de baas niet

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsafspraak. 

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.