Competentie profiel

Voorspellen, monitoren en managen van de performance van iedere medewerker begint met het opstellen van een goed competentie profiel.

Competentie: aanleg, kennis en ervaring

Het competentie profiel geeft de onderscheidende gedragscriteria aan voor de functie. Competenties zijn de resultante van 3 componenten:

  • Aanleg (Of Talent, Attitude)  
  • Kennis
  • Ervaring

Wij hebben er zelf een formule voor opgesteld; de CAKE formule.

C = A * (K + E)

Wie talent heeft voor een competentie en de juiste kennis krijgt aangereikt zal een competentie goed kunnen ontwikkelen door ervaring op te doen. Zonder talent is dat lastig (want een vermenigvuldiging met 0). Maar talent alleen wil nog helemaal niet zeggen dat iemand een bepaalde competentie ook daadwerkelijk beheerst. Talent zegt iets over de intrinsieke motivatie van iemand om de competentie te ontwikkelen.

Of iemand talent heeft voor een competentie is voor de 45 meest gevraagde competenties betrouwbaar en doeltreffend vast te stellen op basis van een competentie scan.

Goed competentie profiel

Van groot belang voor matching en selectie processen is dan natuurlijk wel dat het competentie profiel juist is opgesteld! Onze observatie is het daar nogal eens mis gaat. Onze inzet in selectietrajecten er daarom altijd op gericht eerst een goed en scherp profiel op pager te krijgen. Wij hanteren daarbij het competentiemodel van de TMA methode.

Een goed profiel is gevalideerd op basis van een online competentie set analyse en bestaat idealiter uit 5-10 competenties en 20-30 gedragsindicatoren.

 

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.