Coachingstraject “effectieve drijfveren”

Zijn er blokkades op het werk. Loop je steeds weer tegen dezelfde soort personen aan waar je moeite mee hebt? Heb je het gevoel dat je steeds in de dezelfde valkuil trapt? Hierdoor presteer je wellicht minder dan verwacht vanuit je ervaring, kennis of achtergrond.  In hoeverre zegt dit ook iets over jezelf? Een gericht en individueel coachingstraject kan dan interessant voor je zijn.

Het PRiMAN coachingstraject is gericht op de bewuste maar vooral onbewuste overtuigingen en drijfveren. PRiMAN heeft als visie dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid hoort te nemen voor in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer je kiest voor een coachingstraject hebben we de primaire doelstelling  verandering teweeg te brengen, die het je natuurlijke gedrag meer in lijn brengt met het gewenste gedrag. Het coachingstraject kenmerkt zich door een vast stramien, overzichtelijke kosten en een duidelijke resultaatmeting bij afronding.

Klik hier voor een voorbeeld coachtrajcet

Neem contact met ons op voor een prijsopgave en/of een kennismakingsafspraak

Redenen om te kiezen voor een PRiMAN  coachingstraject

  1. In 95% van de gevallen blijkt het traject te leiden tot een significante verandering in het natuurlijke gedrag van de betrokken persoon. Dit betekent een blijvende verandering.
  2. De verandering is in de voor de coachee gewenste richting.
  3. Onze coaches zijn gecertificeerd in NLP en de TMA methode en werken volgens een duidelijke gedragscode.
  4. 90% van de betrokken medewerkers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het doorlopen coachingstraject.

 

Neem contact met ons op voor een prijsopgave en/of een kennismakingsafspraak

 

Andere PRiMAN coachtrajecten

Onze aanpak is bewezen succesvol en werkt optimaal als de coachee zelf kiest voor het traject en daarmee ook de bereidheid toont om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Ter inspiratie lees bijvoorbeeld de case van Paul. Of bekijk de animatie film van Dan Pink nav zijn boek “Drive”.

 

RSA Animate – Drive: The surprising truth about what motivates us

 

 

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.