Dienstverlening

Onze dienstverlening is op te splitsen in 5 product categoriën:

Selectie Advies

De juiste mensen aannemen is de belangrijkste verklarende factor voor het succes van snelgroeiende bedrijven. En toch maakt 6 op de 10 leidinggevenden achteraf bezien verkeerde keuzes bij het aannemen van nieuwe mensen. Met onze dienstverlening rondom selectie helpen wij bedrijven wel de juiste keuze te maken.

Onze producten in dit segment:

Een speciaal product in de segment is de Talent Driver, een app voor iphone/ipad waarmee iedereen heel eenvoudig zelf een ideaal talent profiel kan genereren.

Ontwikkeling Medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste onderscheidende vermogen van vrijwel iedere organisatie. De groei van uw organisatie loopt parallel met de mate waarin uw er in slaagt uw medewerkers zich steeds verder te laten ontwikkelen.  Gemiddeld wordt 50% van het budget voor voor opleiding, training en coaching niet goed besteed, omdat het voorbij gaat aan de talenten van de medewerkers. Competenties die in lijn liggen met de talenten van medewerkers zijn eenvoudig ontwikkelaar, maar competenties die tegennatuurlijk gedrag vragen zijn nauwelijks aan te leren en zullen nooit tot optimaal resultaat leiden. Met onze dienstverlening bespaart u veel geld en frustratie door een effectievere inzet van het ontwikkelingsbudget en een betere managementfocus.

Onze producten in dit segment:

Resultaatgerichte Coaching

Coaching is een nuttig instrument om een mindere performance dan potentieel mogelijk te verbeteren. Onze coachingstrajecten zijn geen alternatief voor leiderschap en besluitvaardigheid, maar doelmatig in de volgende situaties:

  • U wilt of kunt geen afscheid nemen van de niet optimaal functionerende medewerker.
  • U vermoed dat er oplosbare oorzaken aan de verminderde prestatie ten grondslag liggen.

Onze coachingstrajecten hebben als basis de intrinsieke overtuigingen en drijfveren van de betrokken persoon. We gaan hiermee aan het werk (“drives”) of nemen deze als basis voor de ontwikkeling van competenties (“leadership”).  Onze trajecten kenmerken zich door een vast stramien, overzichtelijke kosten en een concreet resultaat. Ze zijn geschikt voor en gericht op zowel medewerkers als leidinggevenden.

Onze standaard trajecten:

Performance Training

Onze kennis over het productiever krijgen van de medewerkers, het sneller laten groeien van uw bedrijf en het hard sturen op zachte criteria dragen wij ook over in de vorm van trainingen. Onze filosofie daarbij is dat alle deelnemers aan onze training per definitie een talentenscan doen. Dat zorgt ervoor dat er niet alleen een duidelijk voor- en natraject is, maar ook dat de resultaten van de training veel beter beklijven. Bovendien biedt het de mogelijkheid de inhoud van de training af te stemmen op de leerstijl van de individuele deelnemers.

Onze trainingen zijn altijd optimaal gericht op uw situatie en bevatten dus altijd een stukje maatwerk.

Onze performance trainingen:

Daarnaast verzorgen wij ook een tweetal geaccrediteerde TMA Methode certificerings trainingen:

Interim Advies & Consultancy

Als volledig geaccrediteerd delivery partner van de TMA Methode verzorgen wij complete implementaties bij onze klanten. We voorzien ze dan van een eigen portal en zorgen er met training en ondersteuning voor dat het management en de medewerkers daadwerkelijk met de TMA methode gaan werken en dat de business case wordt gerealiseerd.

Implementaties verlopen op basis van de performance cyclus (normeren -> analyseren -> ontwikkelen -> meten). Een compleet implementatietraject vergt normaliter een doorlooptijd van een half jaar tot jaar waarin de gehele cyclus wordt doorlopen. Na afronding van de implementatie gaan wij over in onderhoudsmode (op basis van een SLA). Implementatietrajecten doen wij op basis van offerte.

Advies en implementatie obv TMA methode

Neem contact met ons op voor meer informatie, 

een prijsopgave of een kennismakingsafspraak!

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed.