Jan Riemens, CEO ZOOMIN, introduceert Talent Management van PRiMAN

Jan Riemens, CEO van Zoomin, heeft in 25 jaar binnen zijn bedrijf meer dan 1000 mensen zien komen en gaan. Desondanks vindt hij het nog altijd waanzinnig lastig om mensen te moeten ontslaan, maar ook om de geschikte personen te vinden om aan te nemen. Hij denkt zelfs dat wanneer je als werkgever iemand moet ontslaan, dat dat simpelweg een gevolg is van een tekortschietende selectieprocedure. Wanneer dit het geval is ben je veel tijd, energie en geld kwijt om deze persoon te laten functioneren op een positie waarin hij of zij zich zelf wellicht niet eens prettig voelt. Tegenwoordig helpt talent management Zoomin bij het selecteren van de juiste mensen die zich lang aan het bedrijf willen binden. Jan Riemens vindt het geweldig hoe het slagingspercentage van de selectie procedure omhoog schiet. Talent consultant Maarten is een dag in de week aanwezig bij het bedrijf en helpt medewerkers met vragen over hun drijfveren, talenten, competenties en loopbaan, treedt op als vertrouwenspersoon om leidinggevenden te adviseren over issues op het gebied van gedrag en motivatie en het helpt de organisatie bij vraagstukken op het gebied van talentontwikkeling, functie-invulling, aanstellingen en ontslag.

Bekijk hieronder de introductie van Jan Riemens, waar hij tegenaan loopt en hoe talent management en PRiMAN de organisatie hierbij helpen!

Workshop Dienend Leidinggeven

Iedere maand verzorgen we een gratis workshop Dienend Leidinggeven. Het boek is je entreekaartje. De workshop is een aanvulling op het boek en dus zowel geschikt voor wie het boek al gelezen heeft als voor wie de workshop een eerste kennismaking is. Wij helpen Roeland Broeckaert om met zijn boek de brug te slaan tussen leidinggeven en talent management.

De workshops zijn steeds in andere stad. De eerste workshops in Rotterdam en Utrecht en Amsterdam hebben inmiddels plaatsgevonden.

Geplande data tot de zomer:

Alle workshops beginnen om 14:00 uur.

Bekijk hieronder een video impressie van de 4e workshop in Amsterdam!

 

Talentweken bij Oogst van start!

Talentweken kick-off bij Oogst! Alle leden van het team maakte een TMA vragenlijst en de komende tijd staat volledig in het teken van het in beeld brengen van ieders drijfveren en talenten. Momenteel worden er iedere dag persoonlijke gesprekken gevoerd om ieders drijfveren en talenten in beeld te brengen. Daarna wordt er gekeken hoe iedereen zich het allerbest kan ontwikkelen. Mede-oprichter Philip Spaas heeft dankzij de talentenanalyses vele nieuwe inzichten gekregen en vindt het waanzinnig om dit traject nu met het hele team door te gaan. Hij merkt dat iedereen enthousiast is en de werknemers onderling met elkaar het gesprek aan gaan om elkaar beter te leren kennen.

PRiMAN ervaart zelfsturing in auto en ontdekt parallel met werkvloer!

Adviseren over het geven van meer autonomie aan je medewerkers is één ding. Zelf ervaren hoe lastig het is om het stuur los te laten is wat anders…

De komende jaren gaat de wereld grote stappen in de richting van zelfsturing maken. Het gaat niet alleen over het zelfsturen van de elektrische auto, zoals je in de video kunt zien, maar ook om zelfsturende organisaties, teams en bedrijven. Zelfsturing.IT is een platform met het doel de wereld meer zelfsturend te maken. PRiMAN maakt door middel van Talent Management en te focussen op iemands krachten al jaren stappen naar deze vorm van empowerment.

Bekijk hieronder de eerste kennismaking van het PRiMAN team met een zelfsturende auto! Bevalt het net zo goed als autonome teams?

 

Talent Management kick-off bij XTNT!

 

Op 10 april was de Talent Management kick-off bij XTNT, Experts in Traffic and Transport! XTNT is een waanzinnig bedrijf en onderzoekt, ontwikkelt en implementeert oplossingen voor de huidige en te verwachten bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. Alle personeelsleden nemen deel aan het TMA-traject waarbij ieders talenten en drijfveren in beeld worden gebracht. Met dit inzicht kan het team inhoudelijk nog beter vorm worden gegeven en kan iedereen zich persoonlijk en als collectief optimaal ontwikkelen.

Directeur Ruud Verdiesen vindt het enorm waardevol hoe talent coach Maartje op individueel niveau naar de mensen kijkt. Per persoon word in een gesprek van anderhalf uur samen ondervonden wat diegene persoonlijk drijft.

Vanuit hier wordt samen met de directie een plan ontwikkelt om de collectieve talenten en krachten optimaal te benutten!